زمینه های فعالیت

  • انجام پروژه های اتوماسیون DCS به صورت EPC
  • انجام پروژه های PMS و PDMS
  • پیکربندی و انتخاب سیستم کنترل و ابزاردقیق
  • مهندسی خرید و تامین قطعات اتوماسیون صنعتی، ابزاردقیق، ولوهای کنترلی، آنالایزر و ...
  • انجام مهندسی Basic و Detail در زمینه ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی