پروژه های به بهره برداری رسیده :

پروژه ی  احیاء مستقیم فولاد سیرجان

 • اجرای پروژه به صورت DCS با استفاده از 7 PCS زیمنس
 • CPU سری H 400 - S7 به صورت (.Red - 412H - S7)
 • تعداد I/O ها 3100 عدد
 • تعداد Remote I/O ها 31 عدد
 • با ظرفیت 960 هزار تن
 • سیستم MONITORIN: 4OS + 1ES+ (Redundant) Server 2

پروژه ی  غدیر ایرانیان

 • اجرای پروژه به صورت DCS با استفاده از 7 PCS زیمنس
 • CPU سری 300 - S7
 • تعداد I/O ها 300 عدد
 • تعداد Remote I/O ها 1 عدد

پروژه احیاء مستقیم مگا مادول گل گهر

 • اجرای پروژه به صورت DCS.
 • CPU سری H 400 - S7 به صورت (.Red - 412H - S7)
 • تعداد 3300 عدد I/O
 • تعداد 50 عدد تابلو Remote I/O
 • با ظرفیت 5/1 میلیون تن
 • سیستم MONITORING شامل 2 عدد  Server Redundancy و 7 عدد کامپیوتر اپراتوری

پروژه PDMSمگا مادول گل گهر

 • CPU سری S7-400H از نوع 414H Redundancy
 • تعداد 1036 عدد I/O Profibus
 • تعداد 765 عدد Modbus I/O
 • سیستم MONITORING شامل 2 عدد  Server Redundancy و 1 عدد کامپیوتر اپراتوری

پروژه کانوایـــر فولاد خوزستان

 • اجرای پروژه به صورت PLC.
 • CPU سری S7-400H از نوع 414H Redundancy
 • تعداد 250 عدد I/O
 • تعداد 3 عدد تابلو Remote I/O
 • سیستم MONITORING شامل  1عدد کامپیوتر اپراتوری